Tank-Service > Wetgeving

REGELGEVING RESERVOIRS/ BRANDSTOFTANKS: Informatie en voorschriften voor opslag en buitengebruikstelling van brandstoftanks

Afhankelijk van het Gewest, het type (ondergronds of bovengronds brandstoftanks), de inhoud en de datum van plaatsing van uw reservoir, is er een welbepaalde wetgeving van kracht.  Daarnaast bestaan er verschillende voorschriften voor het buiten gebruik stellen van een reservoir. In geval van verhuur of verkoop van een woonst zijn er ook specifieke regels van kracht

Omdat wetgeving leeft en het niet mogelijk is om alle relevante wetgeving binnen het domein op vandaag te ontsluiten, vinden wij het raadzaam om de wetteksten niet op onze website te publiceren, maar begeleiden we jullie hieronder naar de meest recente informatie op de website van Informazout.
Publicaties van wetteksten zijn terug te vinden via Navigator Leefmilieu, Natuur en energie.  Bekijk een overzicht van de diensten van Tank-Service hier.

1/ Regelgeving ivm opslag van mazout

Vlaams gewest

MINDER DAN 5000 LITER & MEER DAN 5000 liter & klasse 3

Nieuwe tanks en bestaande tanks
zowel ondergronds als bovengronds

Gelieve voor de wetgeving Vlaams gewest deze webpagina van Informazout te raadplegen.

Waals gewest

MINDER DAN 3000 LITER & MEER DAN 3000 LITER

Nieuwe tanks en bestaande tanks
zowel ondergronds als bovengronds

Gelieve voor de wetgeving Waals Gewest deze webpagina van Informazout te raadplegen.

Brussels gewest

Nieuwe en bestaande tanks
Zowel ondergrondse als bovengrondse

Gelieve voor de regelgeving Brussels gewest deze webpagina van Informazout te raadplegen.

3/ Regelgeving bij verhuur / verkoop van vastgoed met verwarming op mazout

Website by Beels.Be