Hierbij wil ik mijn dank betuigen aan allen die hebben meegewerkt bij het installeren van mijn mazouttank.
Het was zeker geen gemakkelijke klus, maar uw mensen hebben alles tot een goed einde gebracht met oog voor netheid en veiligheid.
Interesse?

Maak een afspraak

Industriezone Menen-Oost
Krommebeekstraat 20
8930 Menen