Tank-Service > Veelgestelde vragen (FAQ)

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is een erkend technicus?

Een erkend technicus is iemand die een opleiding heeft gevolgd en zich regelmatig dient te herscholen met examens. Elk erkend technicus heeft een SV-nummer. Hij mag in het Vlaams Gewest ook de plaatsing van nieuwe tanks voor stookolie voor verwarming van een gebouw opvolgen. Ons personeel hebben hun SV-erkenningsnummer.

Wat is een overvulbeveiliging?

Een overvulbeveiliging is een waarschuwingssysteem dat op de tank geplaatst wordt zodat de leverancier je tank niet meer kan overvol doen.

Wat is het verschil tussen een alarmfluit en een elektronische sonde?

Een alarmfluit is een mechanisch waarschuwingssysteem, dat geplaatst wordt onder de ontluchtingsleiding, en waarbij de lucht bij het vullen van de vloeistof blaast door het buisje van de alarmfluit en er een fluittoon ontstaat. Het stopt met fluiten als de vloeistof aan het buisje komt, dan is de tank voor 95% vol en dient de leveranciers het vullen te stoppen. Dit mag enkel geplaatst worden op tanks van stookolie voor verwarming van gebouwen en waar de leverancier duidelijk het fluitsignaal kan horen.

Een alarmfluit is waarschuwingssysteem dat werkt als overvulbeveiliging
Een elektronische sonde is een apparaat waarbij de pistool van de stookolieleverancier automatisch afslaat als de tank 98 % vol is. Het werkt met een weerstandvoeldraadje dat afslaat als het ondergedompeld wordt in de vloeistof (de vrachtwagen van uw leverancier dient wel met zo’n systeem uitgerust te zijn). Een elektronische sonde tegen overvulbeveiliging.

Wat is een tigerloop of flow-control?

Dit is een automatisch ontluchter voor op de tanks geschikt voor éénpijpssystemen. Dit maakt de retourleiding overbodig, dikwijls een grote vervuiler voor de grond.

Tigerloop of flow-control
• Zorgt voor een volledige ontluchting
• Werking via éénpijpsysteem (verminderd risico op lekken).
• Geschikt voor zowel onder- als bovengrondse tanks.
• 100% dicht, zelfs bij schuimvorming.
• Betere verbranding, lager olieverbruik.
• Geïntegreerde oliefilter en afsluitkraan.

Om de hoeveel jaar dient een stookolietank herkeurd te worden?

Omdat wetgeving leeft en het niet mogelijk is om alle relevante wetgeving binnen het domein op vandaag te ontsluiten, is het raadzaam de meest recente publicaties op Informazout na te zien. Publicaties van wetteksten zijn terug te vinden via Navigator Leefmilieu, Natuur en Energie. Voor de herkeuring van uw tank houden wij uw gegevens bij en +/- 1 maand voor de vervaldatum wordt u vrijblijvend aangeschreven dat uw tank aan een hercontrole toe is.

Wat is een lekdetectiesysteem?

Dit is een permanent systeem dat een lek signaleert zowel in de binnen- als buitenwand. Er bestaan verschillende soorten. Eén ervan is op basis van vloeistof tussen de 2 wanden. Wanneer de vloeistof verdwijnt of te hoog komt in de tussenwand krijgt men een signaal, dit kan zowel visueel (vb knipperlicht) of akoestisch zijn.

Wat betekent een groen label, een oranje label of een rood label?

Na elke controle bevestigt de erkend technicus een dop of label aan de vulling met vermelding van zijn SV-nummer, de datum van de controle en de datum wanneer de volgende controle moet gebeuren. Bij iedere dop of label hoort een conformiteitattest. Een dop zonder gegevens is een dop zonder waarde.

  • Groen label of dop: U mag de tank verder gebruiken
  • Oranje label: De tank is niet volledig in orde maar er is niet direct gevaar voor het milieu. Hier hebt u 6 maanden de tijd om de nodige aanpassingen te doen, daarna dient de tank opnieuw gekeurd te worden.
  • Rood label: De tank mag niet meer worden gebruikt. Hier moet u verdere stappen ondernemen om de tank te reinigen en de tank te laten herstellen of de tank buiten dienst te stellen.

Wat met een tank die niet meer wordt gebruikt?

Volgens de VLAREM-wetgeving dient een tank dat niet meer wordt gebruikt, gereinigd te worden en buiten dienst te worden gesteld.

Moet een ondergrondse tank die niet meer wordt gebruikt verwijderd worden?

Een ondergrondse tank die niet meer wordt gebruikt, dient nadat hij gereinigd is, volgens de VLAREM-reglementering verwijderd worden indien dit technisch mogelijk is.
Indien het technisch onmogelijk is om de tank te verwijderen (vb. tank ligt onder verharding, tank ligt te dicht bij of onder een gebouw), dan mag de tank worden opgevuld met een inert product. Wij vullen tanks op met PUR-schuim. Tank dient altijd eerst gereinigd te worden.

Waarom een tank inwendig manueel reinigen?

Bij manuele inwendige inspectie wordt de slib verwijderd, ook in de verste hoeken van de tank. Dit is zeker nodig om in de toekomst bodemverontreiniging te vermijden.

Zal mijn tank niet naar boven komen wanneer deze is opgevuld met schuim?

Een tank die reeds jaren in de grond zit, zal niet naar boven komen. Uw tank die leeg was kwam ook niet naar boven.

Wat kan men doen met een niet meer gebruikte tank in de kelder?

Deze kan na reiniging perfect in draagbare stukken geknipt worden en volledig verwijderd worden. Dit gebeurt met een brand- en explosievrije machine.  Voordeel: Terug beschikbare te benutten ruimte vrij in de kelder.
Geen risico meer op lekken.

Welk BTW-tarief is er van toepassing bij de verschillende mogelijkheden van tanks?

Het keuren van de tanks valt onder het BTW-tarief van 21 %. Zie BTW- beslissing van maart 2003. Het reinigen en buiten dienst stellen van tanks valt eveneens onder het BTW-tarief van 21%. We mogen enkel 6% toepassen bij vervanging van een tank (nieuwe tank) of herstelling of preventief beleggen van een bestaande tank.

Waarom een tank langs binnenzijde preventief beleggen met een beschermende epoxylaag?

Na een aantal jaren onder de grond, is de beschermende asfalt laag rond de tank voor een groot stuk vergaan. Gevolg: onbeschermd ijzer onder de grond kan het onmogelijk nog lang volhouden zonder dat roestvorming ontstaat. Daarom is de kans op lekken heel reëel. Wij hebben al meer dan 20 jaar ervaring met onze wandbescherming. Alleen maar voordelen, de tank is ondertussen ook eens gereinigd en kan terug voor vele jaren gebruikt worden. Ons product is corrosiebestendig. DUS WACHT NIET TOT HET TE LAAT IS, WEES DE LEKKEN VOOR !!

Hoe kan men water opsporen in een stookolie tank?

Met een speciale zalf die verkleurd bij aanraking van water (bij ons te verkrijgen).

Waar zit water in de tank?

Altijd langs onderen, water is zwaarder dan mazout. (Wij kunnen dit perfect voor jullie uitpompen).

Wat is ons werkterrein?

Wij werken over heel België.

Heeft een ondergrondse tank altijd een mangatdeksel?

Bijna alle tanks zijn voorzien van een mangatdeksel: minstens 95 %.

Website by Beels.Be