Tank-Service > Uw tankprobleem oplossing

Een probleem met uw mazouttank?

Onderstaande lijst biedt u een antwoord op de meest voorkomende vragen die we van onze klanten te horen krijgen.

Plots sijpelt er water in onze tank, waardoor onze verwarming is uitgevallen (water in de mazouttank!)

Onze oplossing:
Tank-service biedt u een van onze tijdelijke reservetanks aan en filteren en pompen de nog bruikbare mazout over uit de lekke mazouttank naar onze bovengrondse reserve mazouttank. Daarna sluiten we deze aan op uw verwarmingsinstallatie en u kunt uw huis en uzelf opnieuw lekker opwarmen.
Pas daarna kijken wij in samenspraak met u voor de gepaste en meest economische oplossing. Als rechtstreeks gevolg van onze jarenlange ervaring kunnen wij u meestal tal van oplossingen aanbieden.

Bij aanleg van onze tuin stootten wij op een oude ondergrondse 'vergeten' mazouttank

Onze oplossing:
De mazouttank moet eerst leeggemaakt en inwendig gereinigd worden.
Zo vrijwaren we de volgende generaties van zeer zware vervuilingen met de navenante saneringskosten. Daarna moet beslist worden door een milieudeskundige of erkend technicus of de opslagtank kan worden verwijderd. Blijkt dat dit technisch niet mogelijk is, dan moet de opslagtank ter plaatse geneutraliseerd worden. Dit door middel van een inert materiaal. (Bv. zand, beton of nu veelal met een PUR-expansieschuim ( polyurethaanschuim ).
Deze diensten kunnen natuurlijk ook door ons aangeboden worden.

U bent overgegaan naar een andere energiebron. Bv. omschakeling naar gas. Wat nu met de overbodige mazouttank?

Onze oplossing:
Als er nog een (niet meer gebruikte) mazouttank ondergronds blijft zitten, dan moet deze tank onmiddellijk inwendig worden gereinigd. Vervolgens moet de gereinigde mazouttank uit de grond gehaald worden. Is het technisch NIET mogelijk om deze tank te verwijderen (te bepalen door een erkend technicus of door milieudeskundigen), dan moet deze (altijd na voorafgaande reiniging geneutraliseerd worden met een inert materiaal, bijvoorbeeld zand, beton, maar meestal met een 2-componenten expansieschuim.
De reinigings- en vernietigingswerken worden altijd vergezeld van de bijhorende attesten.  Deze certificaten worden bij een latere verkoop van de eigendom gevraagd door de begeleidende notaris.

Omdat het nu ook bij renovaties verplicht zal worden om een regenput te voorzien: waarom niet de verloren ruimte van de tank gebruiken om deze om te vormen naar een regenwater put?

Verkoop van een woning: er wordt een conformiteitsattest vereist

Onze oplossing:
Wij zijn een van de pioniers in België die dit reeds zeer vele jaren behartigen.
Wij zijn in de mogelijkheid om dichtheidscontroles op 3 verschillende manieren uit te voeren.

1ste: Een ultrasoon test. Die tank wordt vacuüm gezogen, en aan de hand van 2 sensoren kunnen wij (bij lek) geluiden waarnemen.

2de: Met drukverschillen. De houder wordt licht in onderdruk gebracht. Bij lek wordt er na een bepaalde tijd een drukverschil waargenomen.

3de: De tank wordt volledig opgevuld met water, nadien wordt er nog wat water bij gepompt. Op een drukmeter is er bij lek duidelijk een verlies af te lezen. Dit is ontegensprekelijk de meest nauwkeurige test. Maar ook wel de meest omslachtige.

U wenst uw oude ondergrondse mazouttank te vervangen door een nieuwe bovengrondse tank, maar de beschikbare ruimte laat het niet echt toe

Onze oplossing:
Geen probleem, wij kunnen u een op maat gemaakte bovengrondse mazouttank aanbieden!  Alle mogelijke RAL-kleuren zijn bij ons verkrijgbaar.  Vraag naar een vrijblijvend plaatsbezoek.

Omdat het nu ook bij renovaties verplicht zal worden om een regenput te voorzien: waarom niet de verloren ruimte van de tank gebruiken om deze om te vormen naar een regenwater put?

Na vele jaren vullen van uw mazouttank: wat met het onvermijdelijke slib?

Onze oplossing:
Wij dalen via het mangatdeksel af in de brandstoftank. Dit is echt de enige manier om definitief van dat probleem af te geraken. Bij het terugplaatsen van het mangatdeksel wordt er, indien nodig, een nieuwe op maat gemaakte dichtingsring geplaatst.
De mazouttank hoeft ook niet leeg te zijn, wij brengen met plezier een reservetank mee, om de nog bruikbare mazout tijdelijk in op te slaan.

Er staat een ter plaatse aaneengelaste tank (bv. in kelder) al dan niet nog in gebruik: hoe kan ik deze laten verwijderen?

Onze oplossing:
Deze kunnen wij (na het inwendig reinigen) op een brand -en explosievrije manier veilig ter plaatse koud knippen in handelbare stukken.

U zit al 30 jaar met een mazouttank onder uw tuin, en hebt (met reden) schrik dat deze plots zou beginnen lekken

Onze oplossing:
Vóór dat het zover is (preventief) kunnen wij deze mazouttank van binnenuit behandelen met een beschermende 2-componenten epoxy. De tank wordt eerst inwendig gereinigd (ook eens nuttig na 30 jaar in gebruik) en daarna zorgvuldig gezandstraald.
Debrandstoftank hoeft niet leeg te zijn, wij brengen tijdelijke opslag mee en sluiten die ook aan op uw brander, zodat u verder kunt blijven verwarmen.
Vraag hiervoor zeker eens een offerte aan: de meeste mensen zijn aangenaam verrast over de scherpe kostprijs!!

U hebt een abnormaal groot verbruik, en toch blijkt na controle de mazouttank nog dicht te zijn

Onze oplossing:
Een andere reden kan een lekke terugloopleiding zijn.
Wij kunnen voor een zeer beperkte kost uw installatie perfect omschakelen van een tweepijpensysteem naar een éénpijpsysteem. (Tigerloop)
Iedereen spreekt van lekke mazouttanks. Daar zijn er inderdaad veel van, maar evenveel bezoedeling is te wijten aan een lekke terugloopleiding.
Wacht niet tot het zover is.
Ook preventief doen wij vaak aan zo’n omschakelingen.

U hebt een pneumatisch peilmeter, maar kan er niet op rekenen

Onze oplossing:
Geloof ons maar, er zijn er veel meer die een foute indicatie geven dan een correcte aanduiding.
Wij maken op maat gemaakte vaste peilstokken met een onderverdeling per 500 Lit. Deze liegen NOOIT!!

U verhuist en wenst de nog aanwezige mazout mee te verhuizen

Onze oplossing:
Ook daarvoor hebben wij een efficiënte oplossing.
Wij beschikken over een speciaal uitgeruste tankwagen, waar wij de nog bruikbare mazout mee kunnen filteren en overpompen naar een door u aangeduide andere locatie. (zie onze pagina overpompen mazout)

Hoe kan je weten hoeveel water er nu eigenlijk in u tank aanwezig is?

Onze oplossing:
Bij ons op kantoor/bureau kan u steeds een waterzoekende pasta krijgen.
Het soortelijk gewicht van water is zwaarder dan dat van mazout. Dus water zit altijd onderaan uw mazouttank. Door verkleuring kan onze witte pasta tot op de mm precies aanduiden hoeveel water er nu aanwezig is in de opslagtank. Dit is zeer eenvoudig zelf uit te voeren.

U wenst een mazouttank in de kelder te plaatsen, maar de deuropening is niet breed genoeg

Onze oplossing:
tank sercice is officieel verdeler van allerhande batterijtanks in alle mogelijke groottes en volumes.

U hebt niet voldoende ruimte om een nieuwe bovengrondse mazouttank te plaatsen

Onze oplossing:
Wekelijks plaatsen wij dubbelwandige ondergrondse mazouttanks. Deze zijn dan voorzien van een permanente lekdetectie. De buitenzijde werd speciaal behandeld met een beschermende 2-componenten epoxycoating.

Hoe kan u bij dubbelwandige bovengrondse tanks de dichtheid van de binnenwand controleren

Onze oplossing:
Al onze mazouttank zijn vanaf juli 2018 voorzien van een permanente lekdetectie op batterijen.  (Geen doorkijkglas meer)

De vlotter van de peilmeter zit ergens aan een inwendige versteviging gekneld

Onze oplossing:
Geen probleem, dit komt u maar één keer tegen: Wij plaatsen een op maat gemaakte vlotterbuis in de mazouttank waarin de vlotter vrij kan op en neer bewegen, maar nergens meer per ongeluk kan in verstrengelen.

U wenst een nieuwe dubbelwandige bovengrondse tank te plaatsen, maar de grond is allesbehalve stabiel

Onze oplossing:
Wij gieten voor u een sokkel in gewapend beton, op de maat van de door u gekozen nieuwe tank.

U staat voor de keuze: nieuwe bovengrondse tank MET of ZONDER mangatdeksel?

Onze oplossing:
Wij raden altijd aan om er een te nemen MET een mangatdeksel boven op de tank. Voor die kleine meerkost, hebt u later altijd de luxe om de tank inwendig te kunnen reinigen. Iets wat na vele vullingen zeker eens nuttig kan zijn.

De ontluchtingsbuis op uw mazouttank is nog niet voorzien van een overvulbeveiliging

Onze oplossing:
Wij hebben daar verschillende systemen voor: een fluiter, elektrische vaste sonde of een elektrische sonde met een stekker op afstand.

De aanzuigleiding tussen mazouttank en brander zitten dichtgeslibd

Onze oplossing:
Deze worden door ons onder hoge druk opnieuw vrij geblazen. Dit lukt vrijwel altijd, maar mocht dit niet lukken, dan plaatsen wij een volledige nieuwe aanzuigleiding (Altijd in een geïsoleerde wachtbuis) test

Website by Beels.Be