Tank-Service > Uitgraven en verwijderen ondergrondse mazouttanks

Uithalen en verwijderen van ondergrondse tanks

Een ondergrondse tank die niet meer gebruikt wordt, dient, nadat hij gereinigd is, volgens de VLAREM-reglementering verwijderd te worden, indien dit technisch mogelijk is. Daarna wordt de put, volgens de behoefte van de klant, terug opgevuld met aarde, stenen of stabiel.  Indien het niet mogelijk is om de tank te verwijderen (vb. door obstakels of omdat de tank te dicht gelegen is bij de woning (= stabiliteitsgevaar),…) dan mag de tank worden opgevuld met een inert product (tankneutralisatie).

Wist u dat wij in de vrijgekomen put een volledig nieuwe hemelwatertank kunnen installeren? Zo wordt de holle ruimte optimaal benut en geniet u van alle voordelen van hemelwater!

Hier kan u een offerte aanvragen voor het uithalen van uw ondergrondse tank.

Zo kan uw mazouttank die ouder is dan 25 jaar er uitzien!

Werkwijze voor het uithalen van tanks

Nadat de tank werd gereinigd (met attest) wordt hij volledig blootgelegd.

Aan beide kanten van de tank wordt een greppel van zo’n 30 cm gegraven. Zo krijgt de tank beweegruimte.

Indien mogelijk graaft het Tank-Service-team de tank uit met een graafmachine.

In andere gevallen wordt de tank losgemaakt en uit de bodem gelicht met een kraan.

In dit voorbeeld kan men zien hoe de beschermlaag van de tank door de jaren heen wordt opgelost.

De gereinigde tank wordt afgevoerd om daarna tot schroot te herleiden.

De put wordt opnieuw gevuld met aarde.

De put krijgt een bovenlaag met teelaarde, klaar voor het nieuwe grastapijt!

Referenties in beeld

Website by Beels.Be