Tank-Service > Keuring mazouttank

Keuring van een mazouttank

Wetgeving en betekenis

Het keuren van mazouttanks : Gebruikt u een stookolietank voor de verwarming van uw woning? Dan moet u die mazouttank ook regelmatig laten keuren. Dit is niet enkel een wettelijke verplichting, u vermijdt zo ook mogelijke bodemverontreiniging en de kosten die daarmee gepaard gaan.

Zowel nieuwe als bestaande stookolietanks moeten gecontroleerd worden. Na het keuren van de mazouttank krijgt u een geldig conformiteitsattest en een groene dop of kenplaat. Zo bent u zeker dat uw brandstofleverancier u ook de volgende keer mazout zal kunnen leveren (brandstofleveranciers weigeren niet gekeurde mazouttanks te vullen). En zo kan u weer gerust op beide oren slapen omdat uw mazouttank volledig in orde is.

Wetgeving

Afhankelijk van het Gewest, het type (ondergronds of bovengronds brandstoftanks), de inhoud en de datum van plaatsing van uw mazouttank, is er een welbepaalde wetgeving van kracht. Omdat wetgeving leeft en het niet mogelijk is om alle relevante wetgeving binnen het domein op vandaag te ontsluiten, is het raadzaam de meest recentelijke informatie te raadplegen via de website van Informazout.

Erkend technicus

Een vakman die de toestemming van de overheid gekregen heeft, die de vereiste opleiding gevolgd heeft, of die de nodige ervaring kan aantonen om dichtheidstests of visuele controles uit te voeren. In het Vlaams Gewest mag deze technicus ook de plaatsing van nieuwe reservoirs superviseren.

Aflevering conformiteitsattest

Na elke controle bevestigt de erkend technicus een dop of label aan de vulling met vermelding van zijn SV-nummer, de datum van de controle en de datum wanneer de volgende tankcontrole moet gebeuren. Bij iedere dop of label hoort een conformiteitsattest. Een dop zonder gegevens is een dop zonder waarde.

Groene dop

Na de keuring van de mazouttank zal de erkend technicus een groene dop of identificatieplaatje aan de vulmond bevestigen met de vermelding van zijn erkenningsnummer, datum van controle en de datum van de volgende tankcontrole. Een groene dop zonder deze gegevens is waardeloos en de tank dient beschouwd te worden als niet gekeurd. Deze groene dop gaat altijd gepaard met een conformiteitsattest.

Oranje dop

Wanneer de tank niet volledig in orde is maar er ook geen direct gevaar is voor het leefmilieu dan kan de erkend technicus een oranje dop afleveren. (Bv. de vulleiding moet aangepast worden, de lekdetectie moet hersteld worden,…) Dan krijg men 6 maanden de tijd om dit in orde te brengen en moet men vervolgens de mazouttank opnieuw laten keuren.  (foto is bedoeld ter illustratie, is bewerkt en kan afwijken van origineel)

Rode dop

In Vlaanderen moet een rode dop door de particuliere exploitant van het reservoir gemeld worden op de afdeling water van de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Voor klasse 3 tanks – particulier gebruik van 5.000 tot 20.000 liter of professioneel gebruik van 100 tot 20.000 liter – moet dit gemeld worden aan de gemeente. (foto is bedoelt ter illustratie, is bewerkt en kan afwijken van origineel)

Keuringstermijn van een mazouttank

Omdat wetgeving leeft en het niet mogelijk is om alle relevante wetgeving binnen het domein op vandaag te ontsluiten, is het raadzaam de meest recente informatie te raadplegen via de website van Informazout.  Voor de herkeuring van uw tank houden wij uw gegevens bij en ongeveer 1 maand vóór de vervaldatum wordt u vrijblijvend aangeschreven omdat uw tank aan een hercontrole toe is.

Werkwijze mazouttank keuring

  1. visuele tankcontrole van de installatie
  2. controle op aanwezigheid van water en slib
  3. controle van werking overvulbeveiliging op de mazouttank
  4. controle van lekdetectiesysteem (indien aanwezig)
  5. op een ondergrondse tank wordt een dichtheidsproef uitgevoerd (ultrasone test)
  6. afleveren van het conformiteitsattest

Website by Beels.Be