Tank-Service > mazouttanks

Waterinsijpeling bij ondergrondse mazouttanks

Veel mazouttanks (vooral ondergrondse) krijgen vroeg of laat wel eens te maken met waterinsijpeling. Door het verschil in soortelijk gewicht, zakt het water door tot op de tankbodem. Gelukkig maar! Zo is het water relatief gemakkelijk terug te scheiden van de mazout. (water 1 kg/liter-mazout 0,84 kg/liter)

Website by Beels.Be