Tank-Service > Blog

Nieuw label voor verwarmingstoestellen

bron: informazout brandstoffen april-mei 2022

Aardgas ongeveer 60% duurder dan mazout

Op 1 april jl. bedroeg de officiële maximumprijs voor 2000 liter stookolie (50 ppm S) 2156 euro. Voor het equivalent van 2000 liter mazout moest de aardgasgebruiker (afhankelijk van de leverancier en de regio) 3409 euro betalen in het Vlaams Gewest (tarief engie Easy variabel, netbeheerder Iverlek), 3613 euro in het Waals Gewest (tarief Engie...

Algenfilter

Om te kunnen beantwoorden op de steeds toenemende vraag om algen uit dieseltanks te verwijderen, investeerden wij in deze speciaal ontworpen algen-filter. Dit in combinatie met onze speciaal uitgeruste tankwagen kunnen wij veel problemen oplossen.  Steeds een vrijblijvende offerte te verkrijgen.

Wagenpark Tank-Service

Omdat wij bij tank-Service kwaliteit, orde en netheid hoog in het vaandel dragen, vinden wij het een evidentie dat ons eigen wagenpark daar dan ook een voorbeeld moet van zijn. Ons motto: kwaliteit maakt het verschil.

Waterinsijpeling bij ondergrondse mazouttanks

Veel mazouttanks (vooral ondergrondse) krijgen vroeg of laat wel eens te maken met waterinsijpeling. Door het verschil in soortelijk gewicht, zakt het water door tot op de tankbodem. Gelukkig maar! Zo is het water relatief gemakkelijk terug te scheiden van de mazout. (water 1 kg/liter-mazout 0,84 kg/liter)

Iedere bewoner van België is vrij om een nieuwe stookolietank te laten plaatsen

Iedere bewoner van België is totaal vrij om een nieuwe stookolietank te laten plaatsen. Enkel het volledig vervangen van een mazoutketel/brander mag niet meer, daar waar er aardgas in de straat voorbijkomt. Herstellen van de ketel/brander kan wel nog. Er is duidelijk nog toekomst voor onze veilige en goedkope mazoutverwarming.  

Website by Beels.Be